Indienen aanvraag


Binnen het Hoorns sportakkoord kan elke organisatie gericht op sport en bewegen zijn initiatieven voor de toekomst inbrengen.

Aanvraag
Voor de aanvraag dient het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord te worden ingevuld.

De contactpersoon van het initiatief ontvangt een bevestiging van de aanvraag binnen 5 werkdagen en ontvangt een beoordeling binnen 4 weken na ontvangstdatum van de aanvraag.

Voor 2020 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2020 is € 40.000,-. De aanvraagperiode is 1 augustus t/m 30 september. 

Voor 2021 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2021 is € 40.000,- .

Aanvragen moeten worden gestuurd aan het het kernteam van het mail adres info@hoornsportakkoord.nl

Criteria voor een aanvraag:
Bij initiatieven beoordeelt het kernteam de aanvraag op basis van de volgende voorwaarden en criteria.

1. Het initiatief dient meerdere partijen en meerdere wijken.

2. Er is sprake van co-financiering. (minimaal 50% van de begroting dient uit andere middelen te worden gefinancierd)

3. Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken. 

4. Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

5. Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.

6. De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord.

7. Het initiatief dient te starten in 2020 en binnen 6 maanden te zijn gerealiseerd.

8. Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

De initiatieven worden beoordeeld door middel van een score op een aantal punten van het aanvraagformulier, zoals:

– wat voor impact heeft het initiatief gehad in 2022?

– zijn er ook partijen uit zorg, welzijn en/of commerciële partijen meegenomen in het plan?

– zijn er veel aanvragen uit dezelfde wijken ingediend?

Services binnen het Sportakkoord

Naast het uitvoeringsbudget van € 30.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen.

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

Er zijn meerdere services via het NOC*NSF beschikbaar. Voor meer informatie of directe ondersteuning kunt u contact opnemen met het lokale kernteam van het sportakkoord Hoorn, e-mail adres info@hoornsportakkoord.nl. Sportaanbieders krijgen informatie over de beschikbare services toegestuurd.