Doe een aanvraag bij het
hoorn sportakkoord?

Het lokale Hoorn Sportakkoord

Op deze pagina lees je welke mogelijkheden er zijn om een stimuleringsbijdrage aan te vragen voor de realisatie van de ambities uit het Sportakkoord. De aanvraagprocedure wordt toegelicht, evenals de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Tot slot worden ook de criteria die worden gehanteerd bij de verdeling van het geld beschreven.

Voor de uitvoering van actiepunten uit het Sportakkoord krijgt de gemeente Hoorn in 2020, 2021 en 2022 van het rijk een budget van €40.000 per jaar. Een deel van dit uitvoeringsbudget (€ 5.000 per jaar) wordt gereserveerd voor de borging van het Sportakkoord (met behulp van website, nieuwsbrieven en ondersteuning). Naast het zogenaamde stimuleringsbudget, zijn er diverse services aan te vragen. Services zijn trajecten die jouw club ondersteunen. Afhankelijk van de stap die jouw club wil zetten, kan de inzet van een service je ondersteunen. Bijvoorbeeld een opleiding voor jouw trainers, vraagstukken rondom vrijwilligers, ledenbinding, financiering etc of procesbegeleiding aan bestuursleden, betrokken vrijwilligers en leden.

Wie kan aanvragen?

stimuleringsbudget
Organisaties die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord, actief bijdragen aan de realisatie van actiepunten uit het akkoord én het voortouw nemen bij een of meer actiepunten kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen (max €3.000,-) vanuit het stimuleringsbudget. Hierbij gaat het om bescheiden incidentele bijdragen die bedoeld zijn om de realisatie van actiepunten te stimuleren. Structurele financiering van menskracht of investering in kapitaalgoederen behoren niet tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat de actiepunten eigenlijk ook zonder extra bijdrage gerealiseerd zouden moeten kunnen worden, maar dat deze bijdragen welkom zijn om initiatieven te vergemakkelijken, de realisatie te versnellen, of zaken beter aan te pakken.
Services voor verenigingen

Het stimuleringsbudget staat los van de beschikbare services. Deze services zijn apart aan te vragen door sportclubs. Waarom? Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er door middel van de aan te vragen services ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. Benieuwd wat deze services voor jouw club kunnen betekenen?

Voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget

  • De aanvraag moet minimaal een maand voor de start van de activiteit zijn ingediend.

  • Het initiatief dient meerdere organisaties en meerdere wijken.
  • Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken.
  • Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.
  • Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.
  • Uw organisatie zet ook eigen middelen in. (bijvoorbeeld een bedrag, vrijwilligers, trainers, accommodatie).
  • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier op de website van het Hoorn Sportakkoord.
  • Het initiatief wordt in 2021 uitgevoerd

  • Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorn Sportakkoord.

Aanvraag Formulier

Alle aanvragen die aan de (bovengenoemde) formele voorwaarden voldoen worden beoordeeld  door het kernteam. Een redelijke en evenwichtige toekenning en verdeling van het geld wordt nagestreefd. 

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de voorwaarden aanvragen stimuleringsbudget.


Aanvraag services

Naast het uitvoeringsbudget van € 40.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen. Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Zijn ervoldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken. De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport. Er zijn meerdere services via het NOC*NSF beschikbaar. Voor meer informatie of directe ondersteuning kunt u contact opnemen met het lokale kernteam van het sportakkoord Hoorn. Sportaanbieders krijgen informatie over de beschikbare services toegestuurd.
© Vision. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.

nieuwsbrief