Ambities in Hoorn

Het Hoorns Sportakkoord Bewegen is ontmoeten gaat over lokale ambities. Samen met onze partners willen we een vitaal sportklimaat bereiken voor onze inwoners, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Als sporter, vrijwilliger, trainer, bestuurder en supporter. De beweegreden van het kernteam is om daadkrachtig te zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met Sportakkoorden uit regio Westfriesland en daarbuiten. Het kernteam houdt het gedachtegoed van het Hoornse Sportakkoord levend en draagt deze actief uit. 

Actieplan 2020 en 2021
In onze beginjaren 2020 en 2021 richten wij ons op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur. De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur.

Kernteampartners
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk binnen de sport  betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk in te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Kruisbestuiving binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Hoofdtaken van het kernteam
Regiefunctie door aansturing op de 6 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
– Uitvoeringsbudget € 40.000 per jaar 
– Ondersteuning voor sportaanbieders € 14.000 per jaar 
(Samenwerking Adv. Lokale Sport, Sportverenigingsadviseur en Hoorns Sportcollectief)

Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren. 

Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen.

Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.