Skip to main content
| Kernteam | Nieuws

Nieuwsbrief Januari '21

HOORN BEWEEGT 

Het platform voor jong en oud, op zoek naar een leuke activiteit die past. Dan is er de website met het sport- en beweegaanbod in heel Hoorn. Naast sportaanbieders ook actuele activiteiten. Specifieke informatie voor doelgroepen als 55+, jeugd en sporten met een beperking. Voor elke sportaanbieder de gelegenheid om zich te presenteren. Een initiatief van Team Sport. 

AANVRAAG ONDERSTEUNING 
Elke organisatie gericht op sport en bewegen kan een initiatief inbrengen. Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Sportakkoord. Verbinding en samenwerking is een vereiste. Zoals in het onderwijs, het welzijn, een doelgroep of met een andere sportaanbieder. Er zijn tot nu toe 10 activiteiten gehonoreerd. Zeker in deze tijd is het zoeken naar mogelijkheden. Dit is ook de gelegenheid om nu iets uit te werken, om straks klaar te staan. Informatie bij het kernteam:  

HET KERNTEAM 
Het Kernteam biedt deskundigheid, een enorm netwerk en financiële ondersteuning bij initiatieven die voldoen aan de criteria: sport en bewegen, verbinding en samen- werking, kansen en mogelijkheden. 

WEBINARS

◼ Begeleidingstraject leden binding 

◼ Er is een uitgebreid pakket, de zogenaamde services, scholing vanuit NOC*NSF.

Informatie via Mirjam van Dijk verenigingsadviseur sport 

 KINDEREN MAKEN KENNIS 
Szemi loopt stage vanuit het Horizon College bij Stichting Netwerk, locatie wijkcentrum de Zaagtand in Hoorn Noord-Venenlaankwartier.  Szemi heeft een project opgezet: Sport in de buurt. Kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar maken kennis met verschillende sporten. Met de huidige mogelijkheden zijn zij op bezoek geweest bij honk- en softbalvereniging Urbanus, hockey HCWF en voetbal Always Forward. De ouders worden geïnformeerd over contributies, aan te schaffen spullen en ook vrijwilligerstaken. Daarna maken de kinderen met ouders een keus waar te gaan sporten. https://hoornsportakkoord.nl/.