Skip to main content
| Kernteam | NPO Praktijk Voorbeelden

Gouden Weken op de OSG West-Friesland

Omschrijving van het initiatief:
Het initiatief genaamd "Gouden Weken op de OSG" is een programma dat is ontworpen om groepsvorming, sociale interactie en motorische ontwikkeling te bevorderen bij leerlingen op een middelbare school, de OSG. Het programma richt zich op het begeleiden van klassen door de verschillende fases van groepsvorming, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het eigen gedrag van de leerlingen, groepsgedrag en groepsvormingsprocessen.
Het initiatief is ontstaan vanuit de erkenning dat de coronapandemie mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op deze aspecten van leerlingen, met name vanwege beperkingen en afstandsonderwijs. De school streeft ernaar om deze effecten te verzachten en de leerlingen te ondersteunen bij het herstellen en versterken van groepsvorming, sociale interactie en motorische vaardigheden.

Dit wordt gerealiseerd door middel van diverse sportieve activiteiten, zoals Expeditie Robinson, een zeskamp en activiteiten in het klimbos. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale sportorganisaties en JouwBeweging om beweging, spel en samenwerking in het onderwijs te stimuleren. 

De doelstelling 
Dit initiatief heeft als hoofddoel om groepsvorming, sociale interactie en motorische ontwikkeling bij leerlingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door middel van sportieve activiteiten en mentorlessen, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het eigen gedrag van de leerlingen, groepsgedrag en groepsvormingsprocessen. 

De doelstelling wordt gemeten aan de hand van observaties, feedback en deelnemersaantallen, en de school streeft ernaar om deze doelstelling te bereiken binnen de Gouden Weken van het schooljaar 2023-2024. Kortom, de Gouden Weken zijn bedoeld om bij te dragen aan een positieve groepssfeer, verbeterde sociale interactie en een gezonde motorische ontwikkeling van de leerlingen.

De doelgroep
Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar op de OSG.

Resultaten
De eerste twee Gouden Weken (OSG Weken) zijn succesvol afgerond, en de derde staat gepland voor de week van 18 december 2023. Docenten en mentoren op de OSG werkten samen aan de ontwikkeling van materiaal over positieve groepsvorming, wat het draagvlak voor dit concept binnen de school aanzienlijk vergrootte. Specifieke lessen werden ontworpen en effectief ingezet tijdens de Gouden Weken, waardoor leerlingen het belang van positieve groepsvorming begonnen te herkennen en positiever met elkaar omgingen. Hierdoor nam de sociale cohesie binnen de school toe, vooral in de brugklassen. Het evenement bij "Keep Moving" bleek een groot succes te zijn, gewaardeerd door zowel deelnemers als docenten. Het bood leerlingen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan verschillende bewegingsactiviteiten, wat niet alleen hun fysieke vaardigheden stimuleerde, maar ook bijdroeg aan de groepsvorming en positieve interacties tussen leerlingen. Echter, er werd ook erkend dat verdere inspanningen nodig blijven om positieve groepsvorming in alle jaarlagen van de school te verbeteren.