Skip to main content
| Kernteam | NPO Praktijk Voorbeelden

Inzet van bewegend leren I IKEC Hoorn

Omschrijving van het initiatief:
IKEC Hoorn, een school voor speciaal onderwijs (SO en SBO) met vijf locaties, wil bewegend leren stimuleren en implementeren. Ze richt zich op het aanvragen van een beweegvloer van Springlab voor jonge leerlingen (domein 1, 2, 3 en 4). Het doel is om kinderen te laten bewegen en leren met plezier, waarbij motorisch leren centraal staat. Dit initiatief wordt eerst in de gymzaal geïntroduceerd en vervolgens op het speelleerplein voor de hele school.

Doelstelling van het initiatief:
Het inspireren van kinderen om meer te bewegen en plezier te hebben in het leren, waarbij motorisch leren en bewegend leren centraal staan. De beweegvloer is voor jonge kinderen (domein 1 en 2), terwijl de SmartWall wordt ingezet voor de middenbouw (domein 3 en 4).

Doelgroep:
Kinderen tot 12 jaar, inclusief kinderen/jongeren met een beperking.

Activiteiten beschrijving:
IKEC Hoorn zal de beweegvloer van Springlab gebruiken, speciaal ontwikkeld voor jonge kinderen, om bewegen, spelen, ontdekken, sociale interactie en leren te combineren. De SmartWall wordt gebruikt voor de middenbouw, waarbij interactieve spellen worden geprojecteerd op een muur en kinderen basisvaardigheden leren terwijl ze bewegen.

Resultaat:
IKEC Hoorn begon met de introductie van de beweegvloer van Springlab in de gymzaal, waar zowel leerkrachten als assistenten de mogelijkheden ervan ontdekten. Het bleek al snel een groot succes te zijn, aangezien leerlingen enthousiast werden over het combineren van leren en bewegen op een speelse manier. Dit initiatief resulteerde in de verbetering van zowel fysieke als cognitieve vaardigheden, en het draagvlak onder leerkrachten groeide gestaag.

Na deze succesvolle start verplaatste de beweegvloer zich naar het leerplein, waar het een integraal onderdeel van het dagelijkse schoolleven werd. Een georganiseerd rooster zorgde ervoor dat leerlingen van alle niveaus konden deelnemen en genieten van de voordelen van bewegend leren. Het resultaat was een grotere betrokkenheid van leerlingen, verbeterde prestaties en een versterkte sociale cohesie binnen de school, waardoor de beweegvloer een blijvend succes is binnen IKEC Hoorn.