Skip to main content
| Kernteam | NPO Praktijk Voorbeelden

Meer bewegen in school, schooltuin en plein I OBS Montessori Hoorn

Omschrijving van het initiatief:
Binnen ons schoolgemeenschap streven we ernaar om meer bewegingsmogelijkheden te creëren voor kinderen tot 12 jaar, zowel binnen de schoolmuren als op het schoolplein en in de schooltuin. We vertrekken daarbij vanuit wat al aanwezig is en versterken dat.

In de school: Ons motto luidt; "Je mag zijn wie je bent, met al je talent." Dit betekent ook dat we kinderen met een grotere bewegingsbehoefte of bewegingsonrust de gelegenheid willen bieden om te bewegen, zelfs tijdens zelfstandige werkperiodes. We streven ernaar kinderen de mogelijkheid te geven om even op de hometrainer te stappen en hun energie te uiten wanneer ze dat nodig hebben.

Op het schoolplein: Vanuit de Montessori-visie stimuleren we zelfstandig en autonoom denken, inclusief kinderen in het beslissingsproces. Kinderen hebben aangegeven dat ze graag duikelrekken op het schoolplein willen hebben, en door hun eigen keuze te respecteren, willen we beweging op het schoolplein stimuleren.

In de schooltuin: Enkele jaren geleden hebben we met succes een binnenschoolse tuin gecreëerd, midden in de stad. Deze tuin vraagt enig onderhoud door de kinderen zelf, maar we kunnen vakmanschap gebruiken. We denken ook aan bewegingstoestellen die passen in deze natuurlijke omgeving.

Doelstelling van het initiatief:
Ons belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat er voldoende bewegingsruimte en keuzemogelijkheden zijn voor kinderen gedurende de hele schooldag.

Doelgroep:
Dit initiatief is gericht op kinderen tot 12 jaar.

Activiteitenbeschrijving:

Initiatief 1: Bewegen in de School

Materiaal: Een hometrainer in elke klaslokaal.

Beoogde resultaten:
- Vermindering van onrust in de groepen, verhoogde concentratie.
- Toename van plezier en blijheid.
- Minder behoefte aan correcties door de leerkrachten.
- Het gebruik van de hometrainers wordt bijgehouden met een kilometermeter.

Initiatief 2: Bewegen op het Schoolplein*

Materiaal: Twee duikelrekken met veilige ondergrond.

Resultaat:
Verhoogde bewegingsactiviteit op het schoolplein. De duikelrekken hebben de kinderen aangemoedigd om meer te bewegen tijdens pauzes en vrije momenten op het schoolplein. Er wordt actief gebruikgemaakt van deze nieuwe speeltoestellen.
Het tweede deel van de aanvraag, de hometrainers, is nog in ontwikkeling.