Skip to main content
| Kernteam | NPO Praktijk Voorbeelden

Pauze activiteiten op locatie Dovenetel I De Spinaker

Omschrijving van het initiatief:
VSO Spinaker Hoorn is een middelbare school voor speciaal onderwijs met leerlingen die kampen met (ernstige) gedrags- of psychiatrische problematiek. Na periodes van Corona-maatregelen en met de puberteit in aantocht ervaren deze leerlingen een gebrek aan beweging buiten schooltijd, wat resulteert in bewegingsarmoede. Tijdens schooluren is er meer toezicht en stimulans voor fysieke activiteit. Echter, het is momenteel moeilijk om de leerlingen tijdens pauzes voldoende te motiveren om te bewegen. Het huidige aanbod aan activiteiten is ontoereikend om de leerlingen uit te dagen om actiever te zijn. Dit initiatief heeft tot doel uitnodigende en stimulerende activiteiten te bieden tijdens pauzes, zodat de leerlingen dagelijks meer bewegen. De school heeft twee keer per dag pauze, elk van 15 minuten, die beter benut kunnen worden als de leerlingen worden gestimuleerd door aantrekkelijke activiteiten. Bovendien is het doel om via sportactiviteiten tijdens pauzes de sociale vaardigheden van de leerlingen te bevorderen, zoals samenwerken en leren omgaan met winnen en verliezen.

Doelstelling van het initiatief: 
De doelstelling van dit initiatief is om meer fysieke activiteit tijdens pauzes te stimuleren en de leerlingen dagelijks meer te laten bewegen. Dit sluit aan bij de schoolvisie om leerlingen zelfbewust en sociaal bewust te maken en past bij het predicaat 'gezonde school'.

Doelgroep:
Dit initiatief richt zich op jongeren tussen de 12 en 18 jaar, specifiek op kinderen en jongeren met een beperking.

Activiteitenbeschrijving:
De activiteiten zullen worden uitgevoerd onder begeleiding en kunnen tijdens gymlessen of op school worden ingeoefend. Ze moeten aansluiten bij de interesses van de leerlingen, waaronder voetbal, basketbal, tafeltennis, tafelvoetbal, darten, schaken en kickboksen. De activiteiten zijn ontworpen om samenwerking, sociale interactie en het omgaan met winst en verlies te bevorderen.

Resultaat:
Na een succesvolle aanvraag van de Spinaker Hoorn, waarbij ze financiële ondersteuning hebben gekregen voor hun initiatief om de leerlingen in beweging te krijgen tijdens de pauzes, zijn er positieve veranderingen opgemerkt op de school. Met een budget van 3000 euro hebben ze verschillende activiteiten en materialen geïntroduceerd om de leerlingen meer te laten bewegen. Een van de grootste successen tot nu toe is de tafeltennistafel, die snel en eenvoudig kan worden opgezet en opgeruimd. Deze tafel is een enorm succes gebleken en wordt vaak gebruikt tijdens pauzemomenten. Vooral op dagen met slecht weer biedt de tafel een waardevolle afleiding voor de leerlingen. Bovendien is er op vrijdagmiddag een vast tijdsblok toegevoegd aan het rooster waarbij meerdere klassen samen gebruikmaken van de tafeltennistafel. Dit heeft geleid tot een positieve sociale dynamiek, waarbij klassen samenwerken en plezier beleven aan de activiteit.

Hoewel er veel positieve veranderingen zijn opgetreden dankzij het initiatief, blijft er een uitdaging in het activeren van sommige passieve leerlingen. De school zal echter doorgaan met de pauze-activiteiten en de vrijdagmiddagactiviteit om de leerlingen te stimuleren om dagelijks meer te bewegen. Met de succesvolle implementatie van nieuwe activiteiten en materialen is de Spinaker Hoorn goed op weg om hun doelstellingen te bereiken en de leerlingen een gezonde en actieve schoolomgeving te bieden.