Skip to main content
Hoorn
sportakkoord

Contact

Het hoorn sportakkoord wordt bestuurd door het kernteam. De leden van het kernteam worden hieronder genoemd.

Wil je in contact komen met het kernteam? Bijvoorbeeld omdat je meer wil weten over het Sportakkoord. Of omdat je een idee hebt voor een nieuwe aanvraag en dat wil toetsen of toelichten. Via het contactformulier kun je vragen stellen of een afspraak maken.

Neem contact op met 
Hoorn Sportakkoord

Het kernteam van 
Hoorn Sportakkoord

Het lokale Hoorn Sportakkoord

In onze beginjaren 2020 en 2021 richten wij ons op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur. De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur.
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk binnen de sport betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk in te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Kruisbestuiving binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Hoofdtaken van het kernteam

  • Regiefunctie door aansturing op de 4 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

  • Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
  • Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren.
  • Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen.
  • Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

De leden van het KernTeam

Ruben Bakema

Hoornse gymnastiek en turnclub, bestuurslid.

Voorzitter Hoorn sportakkoord
voorzitter@hoornsportakkoord.nl

Steffen van der Pol

Atlas College

Loek Stam

SV Always Forward, bestuurslid

Leslie Voorzaat

Next Skilz

Auke Abbekerk

Vrijwilligerspunt West-Friesland

Christiaan Verschoor

Stichting Netwerk

Isabel de Vries

1.Hoorn

Christa Zijp

Gemeente Hoorn

Mike van Mierlo

Gemeente Hoorn