Uitleg over het Sportakkoord

Het Sportakkoord in 40 seconden

Wat is het Sportakkoord?

Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en de financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Het Sportakkoord is er op gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat op lokaal en regionaal niveau lokale sportakkoord gesloten worden.

Hoe werkt het Sportakkoord?

Elke gemeente die meedoet wijst een onafhankelijke sportformateur aan. Deze vormt een lokale gelijkwaardige alliantie van sportclubs, gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Samen bepalen deze partijen de ambities in jouw gemeente voor het lokale Sportakkoord. Bovendien krijgt elke gemeente met een sportakkoord vanuit de gezamenlijke sport een Adviseur Lokale Sport. Deze adviseur staat sportclubs bij in het maken en uitvoeren van het akkoord.

Wil je meer weten over het Sportakoord, bezoek dan de landelijke website van Het Sportakkoord.

Laat u inspireren!

Ambities in Hoorn

Het Hoorns Sportakkoord Bewegen is ontmoeten gaat over lokale ambities. Samen met onze partners willen we een vitaal sportklimaat bereiken voor onze inwoners, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen. Als sporter, vrijwilliger, trainer, bestuurder en supporter. De beweegreden van het kernteam is om daadkrachtig te zijn. Waar mogelijk wordt samengewerkt met Sportakkoorden uit regio Westfriesland en daarbuiten. Het kernteam houdt het gedachtegoed van het Hoornse Sportakkoord levend en draagt deze actief uit. 

Actieplan 2020 en 2021
In onze beginjaren 2020 en 2021 richten wij ons op de volgende thema’s: Vaardig in bewegen, Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale sportaanbieders icm Positieve Sportcultuur. De gemeente pakt vanuit haar pakket aan overheidstaken de regierol op ten aanzien van het thema Duurzame Sportinfrastructuur.

Kernteampartners
Om een vitaler sportklimaat te bereiken, zijn de kernteampartners een afvaardiging van het Hoorns sportlandschap bestaande uit de sectoren: gemeente, onderwijs, sportaanbieders (verenigingen en ondernemers), welzijns- en gezondheidswerk en vrijwilligers. De leden van het kernteam zijn vanuit hun passie en/of werk binnen de sport  betrokken bij een of meerdere thema’s van het Sportakkoord. Zij zijn in staat hun netwerk in te zetten en een bijdrage te leveren aan het realiseren van ambities. Het kernteam heeft de regie op het realiseren van de ambities via 6 thema’s. Kruisbestuiving binnen de thema’s worden toegejuicht, een gelijkwaardige samenwerking staat centraal.

Hoofdtaken van het kernteam
Regiefunctie door aansturing op de 6 ambities en realisatie van doelen via de thema’s.

Bewaken van de inzet en monitoring van Rijksbudgetten gekoppeld aan het Hoorns Sportakkoord:
– Uitvoeringsbudget € 40.000 per jaar 
– Ondersteuning voor sportaanbieders € 14.000 per jaar 
(Samenwerking Adv. Lokale Sport, Sportverenigingsadviseur en Hoorns Sportcollectief)

Uitdragen van sport en beweging als methode om maatschappelijke doelen te realiseren. 

Optimale benutting van bestaande, en ontwikkeling van nieuwe initiatieven, activiteiten, projecten en samenwerkingen.

Voortgang bewaken van werkgroepen, initiatieven en activiteiten gelieerd aan het Sportakkoord.

Indienen aanvraag


Binnen het Hoorns sportakkoord kan elke organisatie gericht op sport en bewegen zijn initiatieven voor de toekomst inbrengen.

Aanvraag
Voor de aanvraag dient het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord te worden ingevuld.

De contactpersoon van het initiatief ontvangt een bevestiging van de aanvraag binnen 5 werkdagen en ontvangt een beoordeling binnen 4 weken na ontvangstdatum van de aanvraag.

Voor 2020 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2020 is € 40.000,-. De aanvraagperiode is 1 augustus t/m 30 september. 

Voor 2021 kunnen er 10 initiatieven worden gehonoreerd. Het uitvoeringsbudget voor 2021 is € 40.000,- .

Aanvragen moeten worden gestuurd aan het het kernteam van het mail adres info@hoornsportakkoord.nl

Criteria voor een aanvraag:
Bij initiatieven beoordeelt het kernteam de aanvraag op basis van de volgende voorwaarden en criteria.

1. Het initiatief dient meerdere partijen en meerdere wijken.

2. Er is sprake van co-financiering. (minimaal 50% van de begroting dient uit andere middelen te worden gefinancierd)

3. Er is voldoende capaciteit bij de initiatiefnemers om dit initiatief te trekken. 

4. Het initiatief sluit aan bij de thema’s en de uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

5. Er kan maximaal € 3.000,- worden aangevraagd.

6. De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier Hoorns sportakkoord.

7. Het initiatief dient te starten in 2020 en binnen 6 maanden te zijn gerealiseerd.

8. Op verzoek van het kernteam Hoorns Sportakkoord werkt de organisatie mee aan evaluaties en onderzoeken van aspecten en uitgangspunten van het Hoorns sportakkoord.

De initiatieven worden beoordeeld door middel van een score op een aantal punten van het aanvraagformulier, zoals:

– wat voor impact heeft het initiatief gehad in 2022?

– zijn er ook partijen uit zorg, welzijn en/of commerciële partijen meegenomen in het plan?

– zijn er veel aanvragen uit dezelfde wijken ingediend?

Services binnen het Sportakkoord

Naast het uitvoeringsbudget van € 30.000 per jaar zijn er diverse services aan te vragen.

Sportclubs hebben te maken met veel uitdagingen. Hoe houd je je sportclub vitaal? Met voldoende vrijwilligers en tevreden sporters? Hoe leid je goede trainers op? Als club wil je blijven groeien en verbeteren. Iedere club heeft daarin zijn eigen ambities en eigen behoeften. Door mee te doen aan het Sportakkoord wordt er ook geïnvesteerd in jouw club om die ambities waar te maken.

De Adviseur lokale sport is de verbinder in het samenbrengen van de behoeftes van clubs en het toekennen van de juiste services. De Adviseur lokale sport trekt hierin samen op met de lokale verenigingsadviseur. Op basis daarvan wordt met hen bekeken welke services de club optimaal kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan trainersopleidingen, masterclasses voor het bestuur en verenigingstrajecten die begeleid worden door professionals uit de sport.

Er zijn meerdere services via het NOC*NSF beschikbaar. Voor meer informatie of directe ondersteuning kunt u contact opnemen met het lokale kernteam van het sportakkoord Hoorn, e-mail adres info@hoornsportakkoord.nl. Sportaanbieders krijgen informatie over de beschikbare services toegestuurd. 

Het laatste nieuws

Nieuwe inkomsten genereren voor verenigingen juist tijdens de coronacrisis!

Serviceswebinar maandag 23 november 2020 Thema Nieuwe inkomsten genereren, juist tijdens coronacrisis! Wie ben ik?Mijn naam is Leonard Maaskant. Ik ben 19 jaar. Ik kom uit een dorpje genaamd Obdam, ik heb vroeger zelf aan judo en atletiek gedaan en ik heb ook op hoog niveau aan dansen gedaan. Op het moment hou ik mijzelf veel bezig …

Updates

Goed nieuws: het Hoorns Sportakkoord werd in april goedgekeurd.Een nieuwe Kerngroep is samengesteld om tot de uitvoering over te gaan. Een Kerngroep van personen met verschillende achtergronde vanuit het onderwijs, het welzijn, vrijwilligerswerk, de gemeente, het Hoorns Sportcollectief, een sportondernemer en vanuit vitale sportverenigingen. De opdracht is het monitoren van het proces en de uitgangspunten …

Voorbeelden

Onderstaande activiteiten zijn tot stand gekomen door samenwerking van diverse organisaties in Hoorn. Laat u inspireren en dien daarna uw eigen aanvraag in voor een activiteit die de Hoornse inwoners in beweging brengt.

Beweegroute door Hoorn
De samenwerking tussen Team Sport, wijkprogramma Hoorn noord – Venenlaankwartier, inwoners en vele partnerorganisaties waaronder Stg Netwerk heeft Hoorn een officiële beweegroute. Bezoek de website voor meer informatie.  http://beweegroutehoorn.nl/Beeldbank