Hoorn
sportakkoord

Partners

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen en gemeente; onder die noemers kunnen de belangrijkste partners in het lokaal Sportakkoord worden gevat. Nieuwe partners zijn van harte welkom.
Er zijn op lokaal niveau veel organisaties, instellingen maar ook bijvoorbeeld zzp-ers die activiteiten organiseren in de sfeer van sport en bewegen. Daarnaast zijn er ook veel partijen die belang hebben bij een goed sport- en beweegaanbod. Denk aan organisaties en instellingen in de sfeer van onderwijs, welzijn, zorg en wonen, maar ook aan het bedrijfsleven. Dat zijn allemaal mogelijke partners in het Sportakkoord. Het Sportakkoord is inmiddels ondertekend door meer dan zestig organisaties en instellingen.

Laatste Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

NIEUWSBRIEF APRIL '21

| Kernteam | Nieuws
DE TOEKENNINGEN Sinds november vorig jaar zijn deze organisaties met initiatieven ondersteund: HSV Sport 1889 - Healthy Kids Risdam Noord WFHC - Funkey kinderen groep 1-2 WFHC - Athletic Skills Model Atlas College Sport promotie project Sp...

Ontmoetingsronde

| Kernteam | Nieuws
In een ontmoetingsronde gaat het kernteam Hoorn Sportakkoord langs alle verenigingen en sport- aanbieders en organisaties om de mogelijkheden van het Sportakkoord door te nemen. Langs bij CrossFit Energy. Johan Tokkie en zijn team hebben een miss...

Nieuwsbrief maart '21

| Kernteam | Nieuws
SAMENWERKING OP HET ADOS SPORTCOMPLEX  15 december 2020: het kabinet sluit Nederland voor de tweede keer dit jaar. De sport ligt ook weer stil. In overleg met onze trainers zijn we gaan bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn. Het sportpark...
© Vision. All rights reserved.
Powered by smackitcreations.com.

nieuwsbrief